dash
dash

Jak wybrać router?

Routery dzielimy na urządzenia mobilne, wewnętrzne (stacjonarne) i zewnętrzne nazywane również ODU-IDU. Ze względu na obsługiwane technologie, każdą kategorię można podzielić na urządzenia LTE lub LTE &5G.

Prędkość transmisji danych w urządzeniu końcowym jest zależna od wielu czynników z czego najważniejsze to:

Jakość sygnału LTE/5G

signal signal

Kategoria LTE wspierana przez router

Wszystkie urządzenia pracujące w technologii LTE mają określoną normę kategorii LTE. Czym jest ona wyższa, tym prędkości możliwe do osiągnięcia są większe. Jedną z ważniejszych cech jest możliwość agregacji pasm, czyli możliwość łączenia kilku pasm częstotliwości jednocześnie dla zyskania wyższej prędkości transmisji.

cat.4

brak CA

brak agregacji sieci

cat.6

2CA

agregacja do dwóch pasm

cat.9

3CA

agregacja do trzech pasm

cat.12

4CA

agregacja do czterech pasm

Ilość częstotliwości wspieranych przez najbliższą stację z którą współpracuje routertechnology technology

Rodzaj połączenia WiFi z urządzeniem końcowym typu komputer/tablet/smartfon, etc.

Najpewniejszym połączeniem jest połączenie przewodowe LAN w standardzie 1G i takie powinno się stosować zawsze jeśli jest taka możliwość. W przypadku braku takiej możliwości, korzystać należy z połączenia bezprzewodowego WIFI.

Połączenie WIFI może odbywać się na częstotliwości 2.4GHz, na bazie której oparta jest najstarsza i najwolniejsza technologia 802.11a/b/g, lub na częstotliwości 5GHz oferująca już dużo wyższe możliwe do osiągniecia prędkości w standardzie 802.11n/ac, czy też najnowszym i najszybszym standardzie 802.11ax.

Nie bez znaczenia jest również poziom sygnału samej sieci WIFI odbierany przez urządzenie końcowe. Na skraju zasięgu, prędkość transmisji drastycznie spada i tu z pomocą przychodzi funkcja routera - MESH.